U Nar. nov., br. 11/15 od 30.01.2015. objavljena je Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (u nastavku: Uredba) koja stupa na snagu 07.02.2015.

Uredbom su uređeni posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u ustanovama socijalne skrbi za:

  • položaje I. vrste (ravnatelj ustanove, predstojnik podružnice i voditelj dislocirane jedinice, voditelj odjela, voditelj odsjeka),
  • položaje II. vrste (voditelj ustrojbene jedinice),
  • položaje III. vrste (voditelj ustrojbene jedinice, voditelj odsjeka),
  • radna mjesta I. vrste (savjetnik, mentor, socijalni radnik, pravnik, psiholog, rehabilitator, socijalni pedagog, logoped, pedagog, profesor, nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj, kineziterapeut i drugi stručni radnici),
  • radna mjesta II. vrste (savjetnik, mentor, socijalni radnik, upravni pravnik, rehabilitator, pedagog, nastavnik, učitelj, radni terapeut, odgajatelj, fizioterapeut, medicinska sestra, medicinski tehničar i drugi stručni radnici),
  • radna mjesta III. vrste (stručni učitelj, suradnik u nastavi - savjetnik, suradnik u nastavi - mentor, stručni učitelj, medicinska sestra, stručni suradnik u odgoju, fizioterapeut, viši asistent u organiziranom stanovanju, radni terapeut, suradnik u odgoju u učeničkom domu (noćni pazitelj), suradnik u nastavi, kućni majstor, domar i drugi radnici na održavanju s položenim ATK ispitom, bolničar),
  • radna mjesta IV. vrste (njegovatelj, asistent u organiziranom stanovanju).

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag