U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Uredba o izmjenama Zakona o državnim službenicima. Navedenom Uredbom mijenjaju se (smanjuju) koeficijenti za obračun plaće državnih službenika. Plaće rukovodećih državnih službenika obračunavat će se prema koeficijentima složenosti poslova iz navedene Uredbe od 1. veljače 2015. godine.

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag