Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža (Nar. nov., br. 42/03 - 37/14) donesena je temeljem Zakona o  pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (Nar. nov., br. 128/99 - 118/12). Ovom Uredbom utvrđuju se dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se zbog otežanih uvjeta rada i prirode obavljanja poslova, staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu raču­nanja toga staža.

Izmjene Uredbe stupaju na snagu 1. srpnja 2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_71_1366.html

Objavljeno: 30.06.2015.

natrag