U Nar. nov., br. 97 od 11.9.2015. objavljena je Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom. Ovom Uredbom propisuje se način izvršenja postizanja propisanih ciljeva u vezi s gospodarenjem otpadnom ambalažom, način izračuna i iznos naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom, iznos povratne naknade i način izračuna troškova za povratnu naknadu.

Navedena Uredba stupa na snagu 19.9.2015.

Objavljeno: 15.09.2015.

natrag