Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu (Nar. nov., br. 17/15, 78/15 i 119/15) donesena je temeljem Zakona o igrama na sreću (Nar. nov., br. 87/09 - 143/14). Ovom Uredbom određuju se kriteriji za utvrđivanje korisnika i način raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u Državnom proračunu RH za 2015. godinu za financiranje programa organizacija koje djeluju u područjima propisanima čl. 8. st. 1. Zakona o igrama na sreću.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2248.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag