U Nar. nov., br. 77/15 od 15. srpnja 2015. objavljen je Sporazum o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike.

Sporazum između Vlade RH i 3 sindikata državnih službi potpisan je 17. lipnja 2015., a cilj sklapanja je ujednačiti materijalna prava državnih službenika i namještenika s materijalnim pravima službenika i namještenika u javnim službama, a kako bi se na jednak način primjenjivala ista osnovica za izračun jubilarne nagrade, koja je uređena čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, odnosno čl. 5. Dodatka II Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Temeljem Sporazuma će se svim državnim službenicima i namještenicima, koji su u 2014. i 2015. godini ostvarili pravo na jubilarnu nagradu, isplatiti razlika između iznosa jubilarne nagrade koji je isplaćen prema umanjenoj osnovici od 500,00 kuna i iznosa jubilarne nagrade utvrđene prema osnovici od 1.800,00 kuna prema dinamici utvrđenoj u čl. 3. Sporazuma. Također, 1.800,00 kuna neto je ujedno i osnovica koja se primjenjuje za ubuduće dok traje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike.

Objavljeno: 16.07.2015.

natrag