U Nar. nov., br. 88 od 12.8.2015. objavljeno je Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-4525/2014 i dr. od 24. srpnja 2015. (u nastavku: Rješenje).

 

Ovim Rješenjem odbacuju se prijedlozi za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Uredbe o izmjenama i dopuni Zakona o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama (Nar. nov., broj 159/13).

Objavljeno: 13.08.2015.

natrag