U Nar. nov., br. 26/15 od 9.3.2015. objavljeno je Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja koje se primjenjuje od danom objave u »Narodnim novinama«.

Objavljeno: 12.03.2015.

natrag