Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. (Nar. nov., br. 47/15)

Državni zavod za statistiku je objavio kako je prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2014. iznosila 5.533,00 kune.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_47_934.html

Objavljeno: 30.04.2015.

natrag