U Nar. nov., br. 73 od 1.7.2015. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. prosinca 2014. do 31. svibnja 2015. iznosi 5,13%.

Slijedom objave nove stope, smanjena je i visina stope zakonske zatezne kamate u poslovnim transakcijama između poduzetnika i između poduzetnika i osoba javnog prava u kojima je osoba javnog prava dužnik, te od 1.7.2015. nova stopa zakonske zatezne kamate iznosi 12,13% godišnje.

Objavljeno: 10.07.2015.

natrag