U Nar. nov., br. 140 od 30. prosinca 2015. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima.

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. svibnja 2015. do 31. listopada 2015. iznosi 5,05%.

Objavljeno: 31.12.2015.

natrag