U Nar. nov., br. 1 od 2.1.2015. objavljena je Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima. Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. lipnja 2014. do 30. studenoga 2014. iznosi 5,14%.

Objavljeno: 07.01.2015.

natrag