Izmijenjen uplatni račun za naknadu za korištenje općekorisnih funkcija šuma (OKFŠ)

Sukladno novoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda, proračuna,…u 2015. godini (Nar. nov., br. 12/15) naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma uplaćuje se na račun:

  • HR1210010051863000160 Državni proračun Republike Hrvatske
  • na brojčanu oznaku vrste prihoda 5126
  • broj modela "HR68".

To znači da će se nalog za plaćanje popuniti na sljedeći način:

HR1210010051863000160

HR68 5126 - OIB

 

 

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA - propisana posebna oznaka za j.d.o.o.-e

Za uplatu članarine Hrvatskoj gospodarskoj  komori dodana je posebna oznaka za j.d.o.o.-e  s tim da su uplatni račun i broj modela ostali nepromijenjeni.

To znači da se članarina uplaćuje na sljedeći račun:

HR8510010051700052620

HR67 OIB - posebna oznaka - mj. i god.(4 zn.)

 

Posebna oznaka: 002 - mali poduzetnik; 003 - srednji poduzetnik; 004 - veliki poduzetnik, 005 - j.d.o.o.

 

Objavljeno: 06.02.2015.

natrag