U Nar. nov., br. 91/15 od 21.08.2015. objavljen je Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.08.2015.

 

Pravilnik utvrđuje minimalne zahtjeve za zaštitu radnika od rizika za njihovu sigurnost i zdravlje od utjecaja opasnih kemikalija na mjestu rada ili kada su ti rizici posljedica bilo kakve djelatnosti koja uključuje opasne kemikalije. Odredbe Pravilnika primjenjuju se za prijevoz opasnih kemikalija samo u slučajevima kada propisuju višu razinu sigurnosti i zaštite zdravlja na radu.

 

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (Nar. nov., br. 155/08).

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag