U Nar. nov., br. 65 od 12.6.2015. objavljen je Pravilnik o zaštićenim oznakama izvornosti, zaštićenim oznakama zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnim specijalitetima poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji stupa na snagu osmoga dana od dana objave.

Ovim se Pravilnikom propisuju:

- nacionalni postupak zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda, obrasci, rokovi, sadržaj i način vođenja evidencija, te uvjeti za skupine,

- postupak prigovora na nacionalnoj razini u postupku registracije naziva ZOI, ZOZP ili ZTS na razini Europske unije,

- postupak povlačenja zahtjeva na razini Europske unije,

- uvjeti i postupak ovlašćivanja kontrolnih tijela, sadržaj zahtjeva za ovlašćivanje kontrolnih tijela, obveze i nadzor nad njihovim radom, te postupak potvrđivanja sukladnosti, rokove, sadržaj Potvrde o sukladnosti, uvjete za poništavanje (suženje ili povlačenje) Potvrda o sukladnosti, sadržaj i način vođenja evidencije.

- uvjeti za dobivanje, izgled i način korištenja nacionalnog znaka.

Objavljeno: 18.06.2015.

natrag