U Nar. nov., br. 99/15 od 16.09.2015. objavljen je Pravilnik o visini nagrade i naknadi troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 24.09.2015.

 

Pravilnikom se utvrđuje visina nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u postupku za izdavanje, ispravak, izmjenu, opoziv ili privremenu obustavu Europske potvrde o nasljeđivanju, sukladno Zakonu o provedbi Uredbe (EU) br. 650/2012 o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava u nasljednim stvarima i o uspostavi Europske potvrde o nasljeđivanju (Nar. nov., br. 152/14; u nastavku: Zakon), te način njihova obračuna i naplate od strane javnog bilježnika.

Javnom bilježniku u provođenju pojedinog postupka za sve radnje u tom postupku pripada jedinstvena nagrada iz čl. 5. Pravilnika (za radnje javnog bilježnika u vezi zaprimanja zahtjeva, provođenja postupka, izdavanja rješenja ili potvrde ili prosljeđivanja zahtjeva nadležnom sudu u postupku izdavanja Europske potvrde o nasljeđivanju sukladno čl. 7. Zakona, u postupku izmjene ili opoziva potvrde sukladno čl. 9. Zakona te u postupku privremene obustave sukladno čl. 10. Zakona, javnom bilježniku pripada jedinstvena javnobilježnička nagrada u iznosu od 250,00 Kn).

Javni bilježnik nema pravo na nagradu za radnje u postupku ispravka potvrde sukladno čl. 9. Zakona.

Objavljeno: 18.09.2015.

natrag