Pravilnik o  uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica donesen je temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Nar. nov., br. 82/13 - 18/15). Ovim Pravilnikom uređuju se: uvjeti za određivanje križanja željezničke pruge i ceste koja ne smiju biti u istoj razini, uvjeti za određivanje križanja željezničke pruge i pješačke staze koja ne smiju biti u istoj razini, uvjeti za određivanje križanja željezničke pruge s drugim željezničkim prugama i tračničkim sustavima, uvjeti za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i ceste u istoj razini (željezničko-cestovni prijelaz), uvjeti za svođenje i određivanje zajedničkoga mjesta i načina križanja željezničke pruge i pješačke staze u istoj razini (pješački prijelaz preko pruge), uvjeti za otvaranje novih stalnih i privremenih prijelaza te za premještanje i zatvaranje za promet postojećih prijelaza.

Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22.10.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2144.html

Objavljeno: 16.10.2015.

natrag