U Nar. nov., br. 131/15 od 2.12.2015. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.12.2015.

 

Pravilnik uređuje uvjete i način povrata plaćene trošarine na plinsko ulje za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju. Odredbe Pravilnika primjenjuju se i na korisnike prava na povrat trošarine na plinsko ulje utrošeno za razminiranje koji su upisani u registar korisnika prava na povrat trošarine na plinsko ulje utrošeno za razminiranje prema odredbama Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 64/13, 129/13, 11/14, 70/14, 157/14, 8/15 i 83/15).

Objavljeno: 11.12.2015.

natrag