U Nar. nov., br. 46 od 24. travnja 2015. objavljen je Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard iz obveznog zdravstvenog osiguranja http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_04_46_916.html koji stupa na snagu 2. svibnja 2015.

Pravilnikom se utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu, u standardu višem od onoga koji im se osigurava u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Objavljeno: 28.04.2015.

natrag