Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Nar. nov., br. 23/15)

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom donesen je temeljem Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. nov., br. 123/03 - 101/14- OiR USRH). Ovim Pravilnikom utvrđuju se korisnici, uvjeti i način ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom sveučilišnih i stručnih studija i redovite studente s invaliditetom poslijediplomskih studija. Pravo na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza  ostvaruju redoviti studenti na preddiplomskom sveučilišnom, diplomskom sveučilišnom, integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom, kratkom stručnom, preddiplomskom stručnom i specijalističkom diplomskom stručnom studiju te redoviti studenti poslijediplomskih studija visokog učilišta u RH koji ispunjavaju uvjete iz ovog Pravilnika.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 7.3.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_02_23_492.html

Objavljeno: 03.03.2015.

natrag