U Nar. nov., br. 104 od 30.9.2015. objavljen je Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 8. listopada 2015.

 

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za upis na liste stečajnih upravitelja, postupak za upis na liste stečajnih upravitelja i brisanje s lista stečajnih upravitelja, podaci koji se upisuju na liste stečajnih upravitelja te sadržaj, način vođenja i objave popisa stečajnih upravitelja.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju liste stečajnih upravitelja (Nar. nov., br. 110/06).

Objavljeno: 02.10.2015.

natrag