Pravilnik o  tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama donesen je temeljem Zakona o zemljišnim knjigama (Nar. nov., br. 91/96 - 60/013). Ovim Pravilnikom uređuju se tehnički uvjeti, uvjeti uporabe, troškovi i naknade elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama, koji nisu uređeni Zakonom o zemljišnim knjigama. Ovaj Pravilnik primjenjuje se u postupcima izdavanja verificiranih zemljišnoknjižnih izvadaka elektroničkim putem na zahtjev stranke putem ovlaštenog korisnika. Ovlašteni korisnik je javni bilježnik, odvjetnik i pravna osoba koja ima javne ovlasti. Korisnik je fizička osoba koja ima ovlaštenje na pristup putem sustava e-Građani.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. studenoga 2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_119_2256.html

Objavljeno: 02.11.2015.

natrag