U Nar. nov., br. 96 od 9.9.2015. objavljen je Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (u nastavku: Pravilnik), koji stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Ovim Pravilnikom propisuje se struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja za poduzetnike iz čl. 4. st. 2. te za pravne i fizičke osobe iz čl. 4. st. 3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15), osim poduzetnika iz čl. 19. st. 6. Zakona o računovodstvu.

Objavljeno: 11.09.2015.

natrag