U Nar. nov., br. 56 od 22.5.2015. objavljen je Pravilnik  o službenoj iskaznici i službenoj znački ovlaštenog carinskog službenika, a koji stupa na snagu 30. svibnja 2015.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj službene iskaznice i službene značke, postupak izdavanja službene iskaznice i službene značke, postupak u slučaju gubitka, nestanka, vraćanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja službenih iskaznica i znački, vođenje evidencije o izdanim službenim iskaznicama i značkama te način obilježavanja prijevoznih sredstava koje koristi Ministarstvo financija, Carinska uprava. Obrasci službenih iskaznica i službene značke ovlaštenih carinskih službenika tiskani uz ovaj Pravilnik čine njegov sastavni dio (Prilozi I. i II.).

 

 

Objavljeno: 26.05.2015.

natrag