U Nar. nov., br. 91/15 od 21.08.2015. objavljen je Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu trudne radnice, radnice koja je nedavno rodila i radnice koja doji (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.08.2015.

 

Pravilnikom se utvrđuju rizični poslovi za trudnu radnicu, radnicu koja je nedavno rodila i radnicu koja doji, te poslovi koje ni pod kojim uvjetima ne smiju obavljati trudna radnica i radnica koja doji.

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag