U Nar. nov., br. 91/15 od 21.08.2015. objavljen je Pravilnik o sigurnosnim znakovima (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.08.2015.

 

Pravilnikom se propisuju minimalni zahtjevi u vezi s uporabom sigurnosnih znakova. Poslodavac mora osigurati da sigurnosni znakovi koje upotrebljava ispunjavaju zahtjeve iz Priloga I. do IX. Pravilnika, a isti su tiskani uz Pravilnik i njegov su sastavni dio.

 

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sigurnosnim znakovima (Nar. nov., br. 29/05).

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag