U Nar. nov., br. 107/15 od 7.10.2015. objavljen je Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 15.10.2015.

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj sljedećih obrazaca za podnošenje podnesaka u predstečajnom i stečajnom postupku: ê Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnoga postupka na temelju čl. 16. Stečajnog zakona (obrazac 1.) ê Prijedlog vjerovnika za otvaranje predstečajnog postupka na temelju čl. 16. Stečajnog zakona (obrazac 2.) ê Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku na temelju čl. 36. Stečajnog zakona (obrazac 3.) ê Očitovanje dužnika o prijavljenim tražbinama na temelju čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 4.) ê Očitovanje povjerenika o prijavljenim tražbinama na temelju čl. 41. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 5.) ê Osporavanje tražbine u predstečajnom postupku od strane vjerovnika na temelju čl. 42. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 6.) ê Tablica prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju čl. 43. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 7.) ê Dopuna tablice prijavljenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju čl. 43. st. 5. Stečajnog zakona (obrazac 8.) Tablica osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju čl. 43. st. 3. Stečajnog zakona (obrazac 9.) ê Dopuna tablice osporenih tražbina u predstečajnom postupku na temelju čl. 43. st. 5. Stečajnog zakona (obrazac 10.) ê Obrazac za glasovanje u predstečajnom postupku na temelju čl. 58. Stečajnog zakona (obrazac 11.) ê Prijedlog dužnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju čl. 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 12.) ê Prijedlog vjerovnika za otvaranje stečajnoga postupka na temelju čl. 16. i 109. Stečajnog zakona (obrazac 13.) ê Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju čl. 110. st. 1. Stečajnog zakona (obrazac 14.) ê Prijedlog za otvaranje stečajnoga postupka na temelju čl. 444. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 15.) ê Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju čl. 429. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 16.) ê Zahtjev za provedbu skraćenog stečajnoga postupka na temelju čl. 444. st. 1. Stečajnog zakona (obrazac 17.) ê Prijava tražbine u stečajnom postupku na temelju čl. 257. st. 1. Stečajnog zakona (obrazac 18.) ê Tablice prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava na temelju čl. 259. st. 1. Stečajnog zakona (obrazac 19.) ê Izvješće stečajnoga upravitelja o tijeku stečajnoga postupka i o stanju stečajne mase na temelju čl. 89. st. 2. Stečajnog zakona (obrazac 20.) ê Izvješće stečajnoga upravitelja o stanju stečajne mase na temelju čl. 289. st. 6. Stečajnog zakona (obrazac 21.) ê Završni račun stečajnoga upravitelja (obrazac 22.).

Navedeni obrasci sastavni su dio Pravilnika. Sadržaj i oblik obrazaca propisanih Pravilnikom objavljuje se na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

Objavljeno: 12.10.2015.

natrag