U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljen je Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj koji stupa na snagu dana 14. siječnja 2015.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o korištenju nastavnih zvanja i njihovih kratica na veleučilištima i visokim školama u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 146/08)

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag