U Nar. nov., br. 3/15 od 09.01.2015. objavljen je Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 10.01.2015.

Pravilnikom se utvrđuje način, uvjeti, rokovi, kriteriji i drugi uvjeti za ostvarivanje državne potpore za proizvodnju audiovizualnih djela te sam program potpora sukladno propisima o državnim potporama Republike Hrvatske.

Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Nar. nov., br. 86/12, 104/12, 105/13 i 83/14).

Objavljeno: 12.01.2015.

natrag