U Nar. nov., br. 89 od 14. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u vijeće radnika europskog društva i europske zadruge koji stupa na snagu dana 22. kolovoza 2015.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak provođenja izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru koji se utemeljuje radi pregovaranja sa središnjom upravom o uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja radnika i u vijeće radnika u europskom društvu ili europskoj zadruzi.

Objavljeno: 20.08.2015.

natrag