U Nar. nov., br. 89 od 14. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o postupku izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovarački odbor i u europsko radničko vijeće koji stupa na snagu dana 22. kolovoza 2015.

Ovim se Pravilnikom uređuje postupak provođenja izbora predstavnika radnika iz Republike Hrvatske u pregovaračkom odboru koji se utemeljuje radi pregovaranja sa središnjom upravom o osnivanju europskog radničkog vijeća ili o uređenju postupaka obavješćivanja i savjetovanja radnika i u europsko radničko vijeće.

Objavljeno: 20.08.2015.

natrag