U Nar. nov., br. 89 od 14. kolovoza 2015. objavljen je Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik koji stupa na snagu dana 22. kolovoza 2015.

Ovim se Pravilnikom radi zaštite sigurnosti, zdravlja, ćudoređa ili tjelesnog i duševnog razvoja maloljetnika, utvrđuju poslovi na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik.

Objavljeno: 20.08.2015.

natrag