U Nar. nov., br. 106 od 5.10.2015. objavljen je Pravilnik o popisu jedinica financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku koji stupa na snagu 13.10.2015.

Ovim se Pravilnikom propisuje popis jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku.

Za prijam i otpremu pismena nadležnim tijelima u predstečajnom postupku sa sjedištem na području pojedine županije nadležne su sljedeće poslovnice Fine:

1. FINA ZAGREB, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb,

2. FINA RIJEKA, Frana Kurelca 8, 51000 Rijeka,

3. FINA OSIJEK, L. Jägera 1-3, 31000 Osijek,

4. FINA SPLIT, Mažuranićevo šetalište 24b, 21000 Split,

a za županije kako je navedeno u Pravilniku.

Pismena koja se dostavljaju poslovnim jedinicama Fine dostavljaju se preporučenom pošiljkom ili neposrednom dostavom s naznakom: »Pisarnica - predstečajni postupak«.

Objavljeno: 07.10.2015.

natrag