U Nar. nov., br. 104 od 30.9.2015. objavljen je Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 8. listopada 2015.

 

Ovim se Pravilnikom propisuje polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje (podnošenje prijave i utvrđivanje ispunjavanja pretpostavki za polaganje stručnog ispita, sastav i način rada Ispitnog povjerenstva za polaganje stručnog ispita za stečajne upravitelje, način polaganja i ocjenjivanja na stručnom ispitu, program ispita i druga pitanja u vezi s njegovim polaganjem) te sadržaj i način provedbe stručne obuke i usavršavanja nakon položenog stručnog ispita za stečajne upravitelje.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o programu stručnoga ispita za stečajnog upravitelja i načinu njegova polaganja (Nar. nov., br. 110/06).

Objavljeno: 02.10.2015.

natrag