Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (Nar. nov., br. 135/15) donesen je temeljem Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (Nar. nov., br. 70/15). Ovim Pravilnikom propisuje se način i uvjeti ostvarivanja materijalnih uvjeta prihvata za tražitelje međunarodne zaštite. Materijalni uvjeti prihvata su: smještaj u Prihvatilištu za tražitelje azila, hrana i odjeća u naravi, naknada troškova javnog prijevoza za potrebe postupka odobrenja međunarodne zaštite i novčana pomoć.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 24.12.2015. Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o visini novčane pomoći tražiteljima azila, azilantima, strancima pod privremenom zaštitom i strancima pod supsidijarnom zaštitom (Nar. nov., br. 39/08) i Pravilnik o smještaju tražitelja azila, azilanata, stranaca pod supsidijarnom zaštitom i stranaca pod privremenom zaštitom (Nar. nov., br. 36/08 i 116/11).

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_135_2541.html

Objavljeno: 21.12.2015.

natrag