U Nar. nov., br. 78 od 17.7.2015. objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvješćima i poreznoj nagodbi koji stupa na sangu 25.7.2015.

Navedenim pravilnikom se regulira: izvješćivanje o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima, izdavanje obvezujućih mišljenja, porezna nagodba i ispravak porezne prijave.

Obveznici sastavljanja statističkih izvještaja su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja, a koja su dospjela sukladno rokovima ispunjenja novčanih obveza propisanim posebnim propisom.

Pritom se pod dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima smatraju:

  • ­potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno Zakonu o PDV-u,
  • potraživanja temeljem dospjelih, a nenaplaćenih računa izdanih sukladno OPZ-u.

 

O dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima obveznici su dužni, do naplate u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, sastavljati statistička izvješća - Obrazac OPZ-STAZ-1 - u sljedećim rokovima:

  • do 20. svibnja tekuće godine: za dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. ožujka tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 30. travnja tekuće godine,
  • do 20. kolovoza tekuće godine: za dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 30. lipnja tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. srpnja tekuće godine,
  • do 20. studenoga tekuće godine: za dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. rujna tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. listopada tekuće godine,
  • do 20. veljače tekuće godine: za dospjele, a neplaćene račune sa stanjem na dan 31. prosinca tekuće godine, a koji nisu naplaćeni do 31. siječnja tekuće godine.

 

Prvo statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima u 2015. sastavlja se sa stanjem dospjelih, a neplaćenih potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koje se dostavlja putem Obrasca OPZ-STAT-1 najkasnije do 20. veljače 2016.

Objavljeno: 21.07.2015.

natrag