U Nar. nov., br. 133/15 od 9. prosinca 2015.objavljen je Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje znanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika, koji stupa na snagu 17. prosinca 2015. godine.

Za provedbu obrazovnih programa nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa). Na internetskim stranicama Hanfe objavljuje se rok za podnošenje zahtjeva za pohađanje Obrazovnog programa. Zahtjevi za pohađanje Obrazovnog programa zaprimljeni nakon proteka objavljenog roka za njihovo podnošenje neće se uzeti u razmatranje.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti:

  1. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova (»Narodne novine«, broj 101/14)
  2. Pravilnik o sadržaju i trajanju obrazovnog programa, uvjetima za pristup ispitu i sadržaju ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva (»Narodne novine«, broj 101/14)
  3. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera i investicijskog savjetnika (»Narodne novine«, broj 80/10 i 26/15)

Objavljeno: 11.12.2015.

natrag