Pravilnik o obrascima i evidenciji osobnih iskaznica te organizacijskim, tehničkim i sigurnosnim mjerama u postupku izdavanja osobnih iskaznica donesen je temeljem Zakona o osobnoj iskaznici (Nar. nov., br. 62/15). Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca osobne iskaznice, obrasca zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice, način popunjavanja obrazaca, način vođenja evidencije izdanih osobnih iskaznica te organizacijske, tehničke i sigurnosne mjere u postupku izdavanja osobnih iskaznica. Osobna iskaznica je sredstvo za izradu elektroničkog potpisa (SSCD) i sadrži kvalificirane certifikate.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_06_63_1213.html

Objavljeno: 08.06.2015.

natrag