U Nar. nov., br. 140 od 30. prosinca 2015. objavljen je Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju koji stupa na snagu dana 7. siječnja 2016.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objektu za smještaj, kao i oblik, sadržaj i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Objavljeno: 31.12.2015.

natrag