U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljen je Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima te kontroli namjenskog trošenja sredstava koji stupa na snagu dana 22. siječnja 2015.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te propisuje nadzor obračuna i isplate novčanih primanja i drugih troškova koji se isplaćuju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i na temelju Pravilnika o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje s primjenom Pravilnik o načinu vođenja evidencije o obavljenim isplatama i dostavi izvješća o utrošenim sredstvima, te kontroli namjenskih trošenja sredstava (»Narodne novine« broj 54/08 i 155/08). 

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag