Pravilnik o  načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge donesen je temeljem Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (Nar. nov., br. 82/13 - 18/15). Ovim Pravilnikom uređuju se: način osiguravanja prometa na željezničko-cestovnom prijelazu, način osiguravanja prometa na pješačkom prijelazu preko pruge, način osiguravanja prometa na križanju industrijskoga kolosijeka s prugom lake željeznice, propisana preglednost na željezničku prugu odnosno industrijski kolosijek, tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati mimoilazne zaštitne ograde.

Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«, dakle 22.10.2015.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_10_111_2145.html

Objavljeno: 16.10.2015.

natrag