U Nar. nov., br. 67/15 od 17.06.2015. objavljen je Pravilnik o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u svrhu promicanja dobrovoljnog ispunjenja poreznih obveza (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 25.6.2015.

Pravilnikom se podrobnije razrađuje provedba Zakona o Poreznoj upravi (u nastavku: Zakon) o načinu odobravanja i ukidanja posebnog statusa poreznom obvezniku u sklopu programa promicanja dobrovoljnog ispunjavanja poreznih obveza i smanjenja administrativnog opterećenja poreznog nadzora. Poreznim obvezama smatraju se obveze za javna davanja (porezi i javna davanja) čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti Porezne uprave.

Objavljeno: 18.06.2015.

natrag