U Nar. nov., br. 4 od 14. siječnja 2015. objavljen je Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova koji stupa na snagu dana 22. siječnja 2015.

Ovim Pravilnikom se utvrđuje način obračuna i isplate novčanih naknada koje se ostvaruju na osnovi oštećenja organizma HRVI iz Domovinskog rata, gubitka, zatočenja ili nestanka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te materijalnih i drugih potreba HRVI i hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13 - pročišćeni tekst, 33/13., 148/13. i 92/14).

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu isplate novčanih primanja i drugih troškova (»Narodne novine« broj 52/05., 155/08., 31/11. i 95/11.).

 

Objavljeno: 15.01.2015.

natrag