U Nar. nov., br. 91/15 od 21.08.2015. objavljen je Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (u nastavku: Pravilnik) koji stupa na snagu 29.08.2015.

 

Pravilnikom se uređuju način i uvjeti za priznavanje prava samostalnom umjetniku na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, a čije umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje predstavlja zamjetan doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti kao i način imenovanja i rada Stručnog povjerenstva za priznavanje prava samostalnih umjetnika.

Zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa podnosi se Stručnom povjerenstvu, pri Hrvatskoj zajednici samostalnih umjetnika (HZSU), u vremenu od 1. do 15. ožujka tekuće godine (čl. 5. Pravilnika). Iznimno od navedenog u čl. 5. Pravilnika, zahtjev za priznavanje prava na uplatu doprinosa u 2015. godini podnosi se u vremenu od 15. do 30. rujna.

 

Danom stupanja na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (Nar. nov., br. 119/04).

Objavljeno: 24.08.2015.

natrag