U Nar. nov., br. 105 od 2.10.2015. objavljen je Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina koji stupa na snagu prvoga dana od dana objave. Ovim Pravilnikom propisuje se razrada metoda procjene vrijednosti nekretnina, razrada kakvoće nekretnine i interkvalitativno izjednačenje, izvođenje nužnih podataka, odabir metode za procjenu vrijednosti nekretnina, elementi te oblik i sadržaj procjembenog elaborata.

Objavljeno: 05.10.2015.

natrag