U Nar. nov., br. 53/15 od 15. svibnja 2015. objavljen je Pravilnik o medu koji stupa na snagu 24. lipnja 2015. godine.

Pravilnikom se propisuju standardi kvalitete kojima mora udovoljavati med u proizvodnji i stavljanju na tržište. Danom stupanja Pravilnika na snagu prestaje važiti raniji Pravilnik o medu (Nar. nov., br. 93/09), a proizvodi koji su stavljeni na tržište ili označeni sukladno ranije važećem Pravilniku prije 24. lipnja 2015. godine mogu se nastaviti stavljati na tržište do isteka zaliha.

Objavljeno: 19.05.2015.

natrag