U Nar. nov., br. 2 od 2. veljače 2015. objavljen je Pravilnik o kapitalu faktoring društva koji stupa na snagu dana 10. veljače 2015.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

  • način i pravila izračuna kapitala,
  • način i rokovi izvještavanja Agencije,
  • dodatni zahtjevi za mjere i postupke u svezi postupanja faktoring društva u uobičajenim i izvanrednim okolnostima.

Ovim Pravilnikom također se podrobnije opisuje i sadržaj pojedinih stavki koje se uzimaju u obzir pri izračunu kapitala faktoring društva.

Objavljeno: 03.02.2015.

natrag