U Nar. nov., br. 97 od 11.9.2015. objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima. Prema ovim izmjenama Pravilnika podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora dužan je voditi samo onaj poslodavac koji ne vodi podatak o početku i završetku rada. Isto tako, otklonjena je dvojba oko vođenja evidencije o radnicima za koje, zbog posebnosti njihovih poslova, radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnik određuje samostalno (kao što je radnik koji ima status rukovodeće osobe, radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično). Naime, za te osobe moraju se voditi samo podaci potrebni za ostvarivanje prava iz radnog odnosa, a tek ako isti s poslodavcem nisu ugovorili samostalnost u određivanju najdužeg trajanja tjednog radnog vremena, noćnom radu te dnevnom i tjednom odmoru, poslodavac je dužan i za njega voditi sve podatke o radnom vremenu iz čl. 8. Pravilnika.

Navedeni Pravilnik stupa na snagu 19.9.2015.

Objavljeno: 15.09.2015.

natrag