U Nar. nov., br. 8 od 23.1.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o trošarinama koji stupa na snagu 24. siječnja 2015.

Ovim je Pravilnikom  produžen rok iz čl. 127.a st. 1. Pravilnika s 1. siječnja 2015. na 1. srpanj 2015., do kojeg se cigarete koje su označene duhanskim markicama Ministarstva financija (v. čl. 127.a Pravilnika o trošarinama) i na koje je sukladno čl. 22. Zakona o trošarinama do 1.11.2013. nastala obveza obračunavanja trošarine, mogu nalaziti u prometu na teritoriju RH.

 

 

Objavljeno: 27.01.2015.

natrag