U Nar. nov., br. 137 od 23.12.2015. objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju samostalne djelatnosti koji je stupio na snagu prvoga dana od dana objave. Navedenim Pravilnikom usklađen je rok za uplatu manje uplaćenog paušalnog poreza i prireza temeljem Obrasca PO-SD, s odredbama čl. 44. st. 5. Zakona o porezu na dohodak, odnosno rok je s danom podnošenja navedenog izvješća.

Objavljeno: 28.12.2015.

natrag